Anekdoter fra isen

Henrik Højmark Thomsen fortæller anekdoter fra over 20 års arbejde på Indlandsisen i Grønland. I vil høre om mange års glaciologiske undersøgelser af de store smeltevandsfloder, som førte til udnyttelsen af vandkraft i Grønland, samt undersøgelser af de store flydende istunger i Nordøstgrønland, hvor havet spiser af isen. Det er en yderst speciel arbejdsplads, og det er udfordrende at skulle bo og arbejde på den kolde is. Og til tider kan det også være ganske farligt.

Af Henrik Højmark Thomsen

Tid og sted:

– Søndag d. 6. nov. kl. 13:00
– Islands Ambassade Foyer, Nordatlantens Brygge, Strandgade 89

Related Projects