Den grønne omstilling på Færøerne, en nation i Arktis

Færøerne er et lille og moderne samfund i det nordatlantiske hav, som er elektrisk isoleret fra sine nabolande. Man må således klare alle elforsyningsopgaver selv. 2014 annoncerede elselskabet SEV visionen om, at alle landbaserede aktiviteter, hvad energiforsyning angår, kan blive 100 % bæredygtige i 2030.

Der er flere udfordringer i sådan et paradigmeskifte, både af tekniske, organisatoriske, økonomiske og politisk karakter, for at nævne nogle faktorer.

Forelæsningen vil på en overordnet og let måde fortælle historien fra annonceringen i 2014 frem til i dag og videre om, hvad der forventes at komme til at ske i tiden fremover

 

Hákun Djurhuus har været CEO hos det færøske elselskab SEV siden 2008.

Forinden har han arbejdet som direktør for Shell på Færøerne (1997 til 2007), som direktør i virksomhed indenfor fiske- og lakseopdrætserhvervet, som rådgiver indenfor byggeri og ledelse, og som repræsentant for finasieringsvirksomhed (1986 til 2006).

Han er uddannet civilingeniør indenfor byggeri på Danmarks Tekniske Universitet i 1986.

 

Om energiselskabet SEV:

SEV er et fælleskommunalt elselskab på Færøerne, der både driver kraftværker og står for distributionen af elektriciteten til forbrugere og virksomheder.

I 2015 vandt SEV Nordisk Råds Natur- og Miljøpris for sin grønne kurs. SEV har sat et mål om 100% bæredygtig elproduktion på land i 2030.

I dag ligger elprisen på Færøerne på et relativt sikkert grundlag sammenlignet med de tårnhøje elpriser ude i verden. En stor del af æren for den gode situation, som det færøske samfund befinder sig i forhold til det internationale energibillede, tilkommer det færøske elsystem.

 

Tid og sted:
– Søndag den 6. nov. kl. 14.00
– Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, 5.sal

Related Projects