Forskningsekspeditioner i Thule

Af Mogens A. Morgen

Med erfaringer fra krydsning af indlandsisen i 2011, fik Mogens til opgave at organisere og lede en forskningsekspedition i Thule området, for blandt andet at undersøge, hvorfor inuit i mindre grad end vesterlændinge var ramt af velfærdsygdomme trods indtag af animalsk føde og fedt.

 

Tid og sted:
– Søndag 30. okt. kl. 14:00
– Islands Ambassade Foyer, Nordatlantens Brygge, Strandgade 89
Tilbage til programoversigt

Related Projects