Grønlands Repræsentations Virke

Grønlands Repræsentation og repræsentation af Grønland

Af Jens Heinrich, Repræsentationschef, historiker og Phd

Formidlingen af Grønland er en af kerneopgaverne for Grønlands Repræsentation i København – og det spiller selvsagt en stor rolle, at denne formidling foretages af folk med grønlandsk baggrund. Vidensniveauet i den danske (og udenlandske) offentlighed omkring Grønland, forholdene i Rigsfællesskabet og om den historiske udvikling er lavt. På den baggrund iværksatte den danske regering i 2018 et flersporet initiativ til en højnelse af niveauet, bl.a. gennem rejser for folkeskoleklasser til Grønland og Færøerne, dokumentarudsendelser og undervisningsmateriale.

I Danmark er der en revision af historiekanonen for folkeskolen undervejs, hvori Rigsfællesskabet kommer til at indgå. I forskellige sammenhænge diskuteres det historiske forhold mellem Grønland og Danmark. En historisk udredning og en undskyldning fra den danske statsminister kom i 2020, og i sommeren 2020 blev statuerne af Hans Egede, både i Nuuk og i København, overmalet med rød maling. I samme periode var der heftig diskussion om navneskiftet for en is. Hvad siger de grønlandske stemmer i diskussionerne?

Tid og sted:
– Lørdag d. 5. nov. kl. 13.00
– Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, 3.sal

Tilbage til programoversigt

Related Projects