Grønlands unikke rolle i den grønne omstilling: Politik, klimaforandringer, mineraler og vandkraft

Lill Rastad Bjørst, lektor, Ph.d. og leder af den arktiske forskningsgruppe CIRCLA på Aalborg Universitet.

Grønlands ressourcer kan få stor betydning for den grønne omstilling og bevægelse væk fra en økonomi baseret på fossile energikilder. Virkeliggørelsen af den grønne omstilling og tilhørende projekter i Grønland er ikke bare et teknisk spørgsmål og forudsætter, at internationale og grønlandske prioriteringer falder i hak. ’

Hvad kræver det politisk?

Vil Grønland endelig blive del af Parisaftalen?

Hvem sammenligner Grønland sig med i denne proces?

Oplægget er baseret på forskningsresultater fra det kollektive projektet ”Imagining Independence in the Arctic: Greenland’s Postcolonial Politics of Comparison [Imagine PoCo]”, finansieret af en Sapere Aude bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond.

https://www.diis.dk/projekter/imagining-independence-greenlands-postcolonial-politics-of-comparison

 

Tid og sted:
– Lørdag d. 5. nov. kl. 14.30
– Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, 3.sal

Tilbage til programoversigt

Related Projects