Imperiale (re)produktioner og postkoloniale relationer i velfærdsarbejdet med børn i Grønland

af Josefine Lee Stage

Denne præsentation undersøger, hvordan den dansk assistance (finansiel og professionel), der søger at forbedre de sociale problemer, som påvirker børn i Grønland, indebær en dansk selvforståelse af at være ”spydspids for det gode”. Det vil sige en dansk selvforståelse af at være godhjertet eller have en vilje til det gode overfor Grønland og grønlændere. Denne danske selvforståelse indebær en samfundsmæssig relation imellem Grønland og Danmark, som er præget af postkoloniale reminiscenser, der gør det muligt at forstå det grønlandske velfærdsarbejde, dets professionelle og børn som nogen, der har brug for dansk assistance.  

I præsentationen viser jeg, hvordan denne danske selvforståelse kan forstås som en imperial vragrest, som ruinerer igennem et racialt hierarki mellem ’grønlandskhed’ og ’danskhed’. Fundene vil tjene til at illustrere og belyse nutidige implikationer af den danske koloniale fortid i velfærdsarbejdet med sociale problemer, som påvirker børn og unge i dag.  

 

 

Tid og sted:
– Lørdag d. 5. nov. kl. 10.00
– Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, 3.sal

Tilbage til programoversigt

Related Projects