Nordpolen og Kontinentalsokkelprojektet

Hvem skal eje Nordpolen?

Nordpolen er placeret i det Arktiske Ocean og ligger mere end 350 sømil fra det nærmeste landområde, som er Grønland. Med FN’s Havretskonvention fra 1984 åbnede der sig muligheder for, at de enkelte kyststater kunne udvide deres rettigheder til havbunden, og det der ligger under, ud over 200 sømil.

I det Arktiske Ocean er der tre kyststater (Rusland, Canada og Kongeriget Danmark), der har forsøgt at dokumentere overfor FN, at de opfylder de tekniske krav, der skal til for at kunne udvide deres rettigheder til områder, der også omfatter Nordpolen. Der er endnu ingen af de tre lande, der har fået tilbagemelding om, hvorvidt de kan opfylde de tekniske krav der kræves. Der går sikkert op mod 10 år, før Canada som det sidste land får en tilbagemelding.

Kongeriget har siden 2002 arbejdet på at indsamle de nødvendige data, herunder udført flere togter med isbrydere i det Arktiske Ocean og indleverede i 2014 dokumentationen til FN. Lige nu venter Kongeriget Danmark på, at det bliver vores tur til at få vurderet det tekniske materiale, hvilket forventes at starte omkring 2025. I mellemtiden forbedrer vi vores datagrundlag ved at deltage i togter i det arktiske område, hvor det giver mening. I forskergruppen i Kontinentalsokkelprojektet er der adskillige personer, som har været på isen ved Nordpolen flere gange.

Foredragsholder:

  • Jens Jørgen Møller, Chefkonsulent GEUS

 

Tid og sted:
– Lørdag den 2. nov. kl. 10:30
– Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, 5.sal

 

Tilbage til programoversigt

Related Projects