Stemmer fra Grønland – den danske koloni i 1920´erne

I sin nye bog Stemmer fra Grønland – den danske koloni i 1920´erne, går Kirsten Thisted i historiens arkiver, ned i breve og dagbøger og andre skriftlige kilder, for at komme helt tæt på det grønlandske samfund, som det så ud for 100 år siden, og langt ind i de private både varme og vanskelige relationer mellem mennesker. Det handler om identitet, om kultur og ikke mindst om følelser, når man som Thisted går helt tæt på og ned i detaljerne om, hvilke varer og ord, der privat blev udvekslet.

Tiden er spolet 100 år tilbage
I bogen spoler vi tiden 100 år tilbage og følger mødet mellem danskere og grønlændere. Vi kommer en stor del af samfundet rundt, fra den fattige tuberkuloseramte grønlandske fisker Peter Gundel, til den øverste danske embedsmand Philip Rosendahl. Hvad kan vi lære om den tid? Hvorfor var grønlænderne så ivrige efter modernisering og et nærmere samarbejde med danskerne? Og hvad har den tid at sige os i dag? Hvordan kan det at genbesøge fortiden hjælpe os med at skabe nye, ligeværdige relationer i nutiden – og fremtiden?

Kirsten Thisteds pointe er, at Grønland og Danmark ikke har en fælles historie, men at de to lande derimod har forbundne historier. Kom og hør, hvad hun mener med den distinktion.

Kirsten Thisted
Kirsten Thisted er lektor, ph.d. og ansat ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet. Hun har siden 1980’erne forsket i grønlandsk litteratur samt i relationerne mellem Grønland og Danmark. Har blandt anet udgivet: Således skriver jeg, Aron (1999), Grønlandsforskning (red. 2005), Denmark and the New North Atlantic. Narratives and Memories in a Former Empire (red. 2020 med Ann-Sofie N. Gremaud).

 

Tid og sted:
 – Søndag d. 31. okt. kl. 15:00
 – Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, 5.sal

 

Related Projects