Stormagtsrivaliseringen i Arktis

Stormagtsrivaliseringen i Arktis

Af Mikkel Runge Olesen, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)

Der var engang, hvor Arktis blev betragtet som en helt særligt fredelig region, hvor samarbejde var i centrum relativt uanfægtet af konflikter andre steder på kloden. Sådan er det desværre ikke længere. I dag er sikkerhedspolitik i Arktis i høj grad kendetegnet af rivalisering imellem tre stormagter: USA, Rusland og Kina. De tre har meget forskellige forudsætninger. USA er endnu den ledende magt i globalt perspektiv, men den amerikanske tilgang til Arktis har tidligere været relativt passiv. Det har imidlertid ændret sig drastisk indenfor de seneste par år. Rusland besidder ca. 50% af den arktiske kystlinje og har en lang tradition for aktivitet i regionen og øger i disse år sin militære tilstedeværelse. Kina er ikke en arktisk stat, men forsøger nu med politiske og økonomiske midler og med en selvbestaltet status som ’nær-arktisk stat’ at øge sin indflydelse i regionen. Dette foredrag stiller skarpt på hver af de tre stormagters arktiske interesser og diskuterer betydningen for Danmark, Grønland og Færøerne.

 

Tid og sted:
– Søndag 31. okt. kl. 12.00
– Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, 5.sal

 

Tilbage til programoversigt

Related Projects