Barske livsvilkår ved verdens ende i Sibirien

Gerner Thomsen, Forstkandidat og it-konsulent, foredragsholder. Optaget i Eventyrernes Klub 2013.

Gerner rejste i perioden 2001 til 2018 på forskellige årstider til Jamalhalvøen, hvor han var sammen med rensdyrnomaderne. Gerner taler russisk og fik derfor et meget nært og godt kendskab til de hårde livsbetingelser som rensdyrnomaderne lever under. De mange rejser er bl.a. udgivet i bogværket ”Ved Verdens Ende” i 2016. Gerner har rejst mange steder i Sibirien og senest her i 2023 til Mongoliet.

Foredraget har fokus på, hvordan børn og voksne lever året rundt på tundraen under barske forhold.

Tid og sted:
– Søndag d. 5. nov. kl. 15:00
– Islands Ambassade Foyer, Nordatlantens Brygge, Strandgade 89

Related Projects