Kano- og jagtekspedition i det nordligste Canada

Af Tonni Frandsen, Bach. scient. i idræt. Optaget i Eventyrernes Klub 2006

Jorden rundt i 1979-80. I 1990´erne deltog han i en række  kanoekspeditioner i det nordligste Canada, roede gennem dele af Nordvestpassagen, krydsede indlandsisen i 2001 og i 2017 deltog han i Arctic Circle Race.

Hans foredrag har fokus på en kano- og jagtekspedition i det nordligste Canada sammen med sin søn Romeo og nogle kanovenner.

 

Tid og sted:
– Søndag d. 5. nov. kl. 12:00
– Islands Ambassade Foyer, Nordatlantens Brygge, Strandgade 89

Related Projects