Klimaforandringernes påvirkning af hvaler i Grønland

af Rikke Guldberg Hansen, Seniorrådgiver ved Grønlands Naturinstitut

De arktiske hvaler – Grønlandshvalen, Narhvalen og Hvidhvalen – har tilpasset sig det arktiske miljø med koldt vand og havis gennem tusinder af år og de er eksperter i at finde føde i det produktive havmiljø. Siden årtusindskiftet har vi observeret hvordan stigende havtemperaturer i Arktis har ændret på økosystemets sammensætning af arter og hvordan hvalerne bliver nødt til at flytte sig længere nordpå for at finde føde. Samtidig finder vi en øget tilstedeværelse af de atlantiske arter som pukkelhval, spækhugger og delfiner i havet omkring Grønland. Hvor disse arter normalt kom til Arktis om sommeren for at fouragere på de store fiskebestande har de nu mulighed for at blive meget længere eftersom havisen formes senere og senere på året. Når isen forsvinder skaber det også mulighed for større menneskelig aktivitet, f.eks. i form af øget skibstrafik, undersøgelser efter olie og turistskibe. Aktiviteterne bringer markant mere undervandsstøj med sig til et område i verden der ellers har været stort set uberørt af mennesker og vi ser hvordan hvalerne reagerer ved at stoppe med at fouragere og skynde sig væk selv mange kilometer fra støjkilden. Foredraget vil omhandle den forskning der laves for at undersøge på hvilke måder de klimatiske forandringer påvirker hvaler i Grønland.

Tid og sted:
 – Lørdag den 4. november kl. 11.00-11:45
– Nordatlantens Brygge, 5. sal th.

 

Tilbage til programoversigt

Related Projects