Omgivet af gletsjere – Udforskning af mørke og kolde huler på en nunatak

af Peter Frykman er seniorforsker ved GEUS

Under feltarbejde i 1977 i Østgrønland på C.H. Ostenfeld Nunatak opdagede jeg en række ret dybe huler dannet ved opløsning i de tykke kalkstenslag. Hulerne har ikke siden da været besøgt eller udforsket. En bevilling fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond finansierede en 14-dages ekspedition for 2 mand i sommeren 2023.

At slå lejr på en isoleret nunatak helt omgivet af opsprækkede gletschere, og at skulle arbejde i kolde og mørke huler med ukendt udstrækning og indhold, er udfordrende og kræver særlig planlægning og udstyr. Vores hovedopgave var at finde frem til de særlige aflejringer i huler (f.eks. drypsten) som kan bidrage med data om fortidige klimaændringer. Analyse af de fint laminerede kalkaflejringer kan give både en alder og en temperatur helt tilbage til 600.000 år, lang tid før de Grønlandske iskerner giver lignende data. Vi havde på forhånd ingen sikker viden om hvad der var i hulerne, men det lykkedes at hjembringe fantastiske resultater, men også uforklarlige fund.

Peter Frykman er seniorforsker ved GEUS – Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse – og har arbejdet med mange emner inden for sedimentologi, diagenese, billedanalyse og geostatistik.. Han var i somrene 1975-1979 på ekspeditioner i Nord- Og Østgrønland og har siden lavet feltarbejde på Stevns Klint, på Gotland, i Normandiet og i Peary Land. Arbejder for tiden mest med geologiske modeller og mulighederne for lagring af CO2 i undergrunden. Hule forskning er et helt nyt emne i karrieren.

Tid og sted:
– Lørdag d. 4. nov. kl. 12:00
– Islands Ambassade Foyer, Nordatlantens Brygge, Strandgade 89

 

Tilbage til programoversigt

Related Projects